November 2017

November 1, 2017
7:00pm ANAAY meetings
November 6, 2017
7:00pm Peer Liaison Meetings
November 7, 2017
6:00pm House Staff Meetings
7:00pm POC Meditation
November 8, 2017
7:00pm ANAAY meetings
November 10, 2017 to November 12, 2017
4:00pm Henry Roe Cloud Conference
November 13, 2017
7:00pm Peer Liaison Meetings
November 14, 2017
6:00pm House Staff Meetings
7:00pm POC Meditation
November 15, 2017
7:00pm ANAAY meetings
November 27, 2017
7:00pm Peer Liaison Meetings
November 28, 2017
6:00pm House Staff Meetings
7:00pm POC Meditation
November 29, 2017
7:00pm ANAAY meetings